Príroda

„Horehronie, raj v Tatrách! Krásne dlhé doliny, úžasné scenérie, čisté ovzdušie, kraj kde si oddýchnete!“

Okrem prírodných krás sa na tomto území vyskytujú lesy bohaté na rozmanitú zver, vtáctvo i kvetenu.
V regióne Horehronie sa nachádza 28 poľovných revírov, ktoré majú celkovú výmeru 117 000 hektárov. Tu každý rok prezimuje množstvo jelenej a srnčej zveri i diviakov. Zo vzácnej zveri sa vyskytujú medvede, rysy, hlucháne, jazvece aj kamzíky.
Členitý terén Horehronia sa vyznačuje množstvom prameňov, potokov a riečok, ústiacich nakoniec do rieky Hron - významného slovenského povodia. Na mnohých miestach sa nachádzajú minerálne pramene. Vo vodách žije veľa druhov rýb.
Na ochranu prírodných atraktivít Horehronia - flóry i fauny - boli zriadené Národné parky Nízke Tatry a Muránska planina, do územia zasahuje aj Národný park Slovenský raj a Chránená krajinná oblasť Poľana.
Členitý horský terén Horehronia – svahy Nízkych Tatier a Slovenského Rudohoria - ponúka neobmedzené možnosti aj na turistiku a cykloturistiku. Po celý rok môže Horehronie ponúknuť svojim návštevníkom prírodné atraktivity - horstvá, rokliny, krasové útvary, vodopády.
Poloha
Klimatické podmienky
Národný park Nízke Tatry (NAPANT)
Národný park Muránska planina
Národný park Slovenský raj
Veporské vrchy
Dobročský prales
Bystrianska jaskyňa
Jaskyňa mŕtvych netopierov
Vodopády
Prírodná rezervácia Martalúzka
Kráľova hoľa
Kamenistý potok
Prírodná rezervácia Havranie skaly

Horehronie.net © 2019 All Rights Reserved
skenfrdehuitples
Real time web analytics, Heat map tracking